OBS! Sidan är under ombearbetning

Nässjö

0380-49 09 70

Solna

08-128 415 00

Våra tjänster

Se våra tjänster nedan och hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt.
Pentec Nordic AB

Tekniskt förslag

Med hjälp av platsbesök, bilder, ritningar och kompletterande information så försöker vi hjälpa er tillrätta i vårt produktsegment.

Med hjälp av våra betongingejörer tar vi tillsammans med Er fram ett tekniskt förslag för ert projekt. Våra tekniska förslag behandlar både nya och befintliga betongkonstruktioner.

Vattentätning

Betongreparationer

Industri och kemisk resistens

Ytförstärkning

Licensutbildning

I linje med våra ansträngningar att leverera resultat med hög kvalitet håller vi löpande licensutbildningar för entreprenörer som är intresserade av att arbeta med våra materialsystem. Under licensutbildningen så kombinerar vi teori med praktik. Efter utförd utbildning blir man Pentec certifierad och framtida arbeten utförs enligt Pentec Nordic kvalitetssäkringsprogram.

Licensutbildning

  • Allmän betongkunskap
  • Betongskador
  • Appliceringstekniker
  • Produktkunskap
  • Arbetsplanering
  • Kristalliseringstekniken

Penetron Produkter

Inom Penetrons Produkter hanterar vi allt från läckande vattenreservoarer i drift till rehabilitering av parkeringshus med kloridmigrationsproblem. Vi kan även hantera akut inträngande vatten inom ramen för vårt Metodsystem.

Läckande fuktskadade källare åtgärdas med Penetron Produkter vanligen inifrån, utan krav på krävande schaktarbeten på utsidan. Samma teknik kan användas vid nyproduktion. Då tillsätts Penetron direkt i den färska betongen på betongfabriken för att skapa vattentäta konstruktioner. Förutsatt att vi tidigt blir involverade i ert projekt kan vi efter överenskommelse upprätta vattentäthetsgarantier.

Dolore Funiat Nulla Saria Excelteur

Intresserad av våra tjänster? Kontakta oss!