OBS! Sidan är under ombearbetning

Nässjö

0380-49 09 70

Solna

08-128 415 00

Filbornaverket – Helsingborg

Byggår: 2012. Kvantitet betong innehållande PAL 18: ca.1280 m3. Konstruktionsdel: Intagsschakt – avfall.