OBS! Sidan är under ombearbetning

Nässjö

0380-49 09 70

Solna

08-128 415 00

Surfix Screed Set

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Byggvarudeklaration

Surfix™ Screed Set är en snabbhärdande polymermodifierad betong med initialt hög tryckhållfasthet avsedd för gjutning av fallbetong, golvfall, och reparation av betong. Produkten används till pågjutningar, reparation av bomskador mm. Körramper vid mindre nivåskillnader mellan golv.

no display
Nedladdningsbara anvisningar och beskrivningar