OBS! Sidan är under ombearbetning

Nässjö

0380-49 09 70

Solna

08-128 415 00

Surfix DFS

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Byggvarudeklaration

Surfix™ DFS är en snabbhärdande betong med initialt hög hållfasthet för användning på platser med krav på snabba reparationer och där reparerad yta omedelbart måste tas i drift. SURFIX™ DFS är utmärkt för reparation i kalla temperaturer. Produkten uppnår 14,5 MPa efter 1 timme och lämpar sig därför mycket bra där behov av snabba reparationer finns såsom i t.ex. parkeringshus, lagerverksamhet och avloppsrening.

no display
Nedladdningsbara anvisningar och beskrivningar