OBS! Sidan är under ombearbetning

Nässjö

0380-49 09 70

Solna

08-128 415 00

Surfix Blend Patch

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Byggvarudeklaration

Surfix™ Blend Patch är en snabbhärdande cementbaserad polymermodifierad betong avsedd för lagningsarbeten på t.ex. balkonger, betongtrappor och undersidakonstruktion utan behov av formsättning.

no display
Nedladdningsbara anvisningar och beskrivningar