OBS! Sidan är under ombearbetning

Nässjö

0380-49 09 70

Älvsjö

08-128 415 00

Användningsområde

Renew CR

Renew CR:

En “resurfacer” som får gammal, sliten betong att se ny ut igen!
RENEW CR är en högpresterande, betongresurfacer som “gör gammal betong ny igen”. Renew CR är ett kostnadseffektivt och hållbart svar på dyrt betongbyte. RENEW CR korrigerar både horisontella och vertikala ytor som är estetiskt slitna. Den förnyade ytan accepterar fottrafik på så lite som 2 timmar och däcktrafik inom 8 timmar.

  • God vidhäftning mot gammal betong.
  • Kostnadseffektivt.
  • Färdig för användning efter 2-3 timmar.