OBS! Sidan är under ombearbetning

Nässjö

0380-49 09 70

Älvsjö

08-128 415 00

Användningsområde

Penetron Inject

Användingsområde

Bergrum, Injektering, Parkeringsgarage

Penetron Inject är en injekteringsbetong som är kristallinmodifierad.

Penetron Inject är en kristallinmodifierad tvåkomponents injekteringsbetong med integrerad kristallin vattentätningsförmåga. Penetron Inject gör sprickor täta genom att fylla hålrum och sprickor djupt inne i konstruktionen. Den fina partikelstorleken hos dess beståndsdelar gör att Penetron Inject med lätthet kan komma in i trånga utrymmen. Den har en mycket låg, vattenliknande viskositet.