OBS! Sidan är under ombearbetning

Nässjö

0380-49 09 70

Solna

08-128 415 00

Penetron Inject

Användingsområde

Bergrum, Injektering, Parkeringsgarage

Penetron Inject är en injekteringsbetong som är kristallinmodifierad.

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Byggvarudeklaration

Penetron Inject är en cementbaserad mikrocementblandning för injektering av sprickor och hålrum som innehåller kristallin. Den fina partikelstorleken hos dess beståndsdelar gör att produkten med lätthet kan komma in i trånga utrymmen.

no display
Nedladdningsbara anvisningar och beskrivningar