OBS! Sidan är under ombearbetning

Nässjö

0380-49 09 70

Solna

08-128 415 00

Peneseal FH

PeneSeal FH är en sealer för betong skapad för att permanent stärka, skydda och bevara. PeneSeal FH tränger ner i betongen och kristalliserar med cement och vatten.

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Byggvarudeklaration

PeneSeal FH är en sealer för betong skapad för att permanent stärka, skydda och bevara.

PeneSeal FH tränger ner i betongen och kristalliserar med cement och vatten. Den kan rekommenderas för alla cementbaserade ytor så som, betong, terrazzoytor, putsade och mönstrade golvytor. PeneSeal FH binder sig tränger in och reagerar kemikaliskt med betongen vilket ger en reduktion av hårfina sprickor och temperatur sprickor. Likaså bildas en portätning som förseglar ytan. PeneSeal FH binder kemiskt ytan och tar därmed bort eventuellt ytdamm. Ändå har PeneSeal FH en ofarlig kemisk sammansättning. Peneseal FH kan hanteras utan handskar.

no display
Nedladdningsbara anvisningar och beskrivningar