OBS! Sidan är under ombearbetning

Nässjö

0380-49 09 70

Älvsjö

08-128 415 00

Användningsområde

Peneseal FH-PS

Använd Peneseal för att stärka din betong!
PENESEAL FH-PS är en reaktiv genomträngande vätska som är framtagen för att skydda, bevara och stärka cementytor. PENESEAL FH-PS penetrerar och stärker genom att reagera med kalciumhydroxid för att permanent gör din betong till en hårdare och starkare betong. Är klar att applicera, ingen utspädning behövs.

  • Gör betongen mer resistent mot nötning och bakteriell tillväxt.
  • När den är polerad, ger den en mycket reflekterande yta