OBS! Sidan är under ombearbetning

Nässjö

0380-49 09 70

Älvsjö

08-128 415 00

Användningsområde

Peneplug

Torrbruk som med minimal vattentillsats blandas till en fast, jordfuktig massa för pluggtätning av liten eller kraftig vatteninträngning med högt tryck genom betong. Peneplug® SKALL ALLTID ANVÄNDAS I KOMBINATION med Penetron® Slamma

Blanda och applicera Peneplug: Metodprodukt som används separat eller i kombination med Penetron slamma och Penecrete Mortar. Blanda 1,1 viktdelar Peneplug till 0,25 viktdelar vatten. Borra/öppna ett hål mitt i läckage och slå in den färdigblandade pluggmassan med hjälp av handslägga och träbit. Vatten tillsätts till torrpulver. Blanda snabbt i 15 sekunder till en torr, jordfuktig massa som kan formas som en boll eller avlång plugg. Se Byggtekniska anvisningar SW2016#BA14 för mer information angående applicering. Information och material som besökare kan ladda ner: Bifogat finner du PDF filer på anvisningar såsom: