OBS! Sidan är under ombearbetning

Nässjö

0380-49 09 70

Solna

08-128 415 00

Penecrete Mortar

Torrbruk som blandas med vatten till en spackelbar massa för spricklagningar, utfyllnad av ojämnheter, håligheter mm. i betong. Penecrete® SKALL ALLTID ANVÄNDAS I KOMBINATION med Penetron® slamma.

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Byggvarudeklaration